Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho Bên Mua sau khi Bên mua đã Thanh Toán bằng tiền mặt hay Chuyển khoản