Hàng sẽ được hoàn trả với các điều kiện sau:

  1. Số lượng thanh gỗ trong kiện phải bằng số lượng thực tế giao hàng
  2. Kiện hàng phải còn nguyên đai
  3. Hàng chưa bị bào, không bị cắt ngắn và không được sẻ nhỏ

Sau khi hàng đưa về kho Bên Bán bên mua có thể chọn kiện hàng có phẩm cấp và quy cách tương đương để đổi hàng. Khối lượng chênh lệch sẽ được tính toán để bù trừ theo số hàng thực tế đổi.