Bên Mua phải thanh toán trước khi nhận hàng. Hàng được giao tại kho của Bên Bán