0907665335

5 (100%) 7 votes

𝐆𝐨̂̃ 𝐁𝐞𝐞𝐜𝐡 ( 𝐆𝐨̂̃ 𝐃𝐞̉ 𝐆𝐚𝐢 ) 𝐥𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐌𝐲̃ 𝐠𝐨̂̃ đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞̉ 𝐬𝐚̂́𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐪𝐮𝐲 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝟒/𝟒″-𝟐𝟔𝐦𝐦, 𝟓/𝟒″-𝟑𝟐𝐦𝐦, 𝟔/𝟒-𝟑𝟖𝐦𝐦, 𝟒𝟓𝐦𝐦, 𝟖/𝟒-𝟓𝟏𝐦𝐦… 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧, 𝟐 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧, 𝟑 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧…. ABC
☎️𝐋𝐇: 𝐌𝐬. 𝐕𝐲 𝟎𝟗𝟎𝟕.𝟔𝟔𝟓.𝟑𝟑𝟓 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐚́𝐨 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

>Xem thêm: https://www.tigerwoodcorp.com/bao-gia-go-beech-day-26m/

 

Công ty TNHH Tigerwood 
Địa Chỉ: 661 The Oasis 2, KDC Việt Sing, 
Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Tel: Ms. Vy 0907.665.335
Email: tigerwoodcorp.phong@gmail.com

______________________________________________________

++ Hướng đi kho TigerWood xem gỗ++

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *