0907665335

Sàn Gỗ Biến Tính

san-go-bien-tinh

Sàn gỗ biến tính hay còn gọi là sàn gỗ thermo hay sàn gỗ gia nhiệt . Là loại sàn gỗ tự nhiên đã được xử lý nhiệt để khắc phục một số nhược điểm của sàn gỗ tự nhiên. Phương pháp xử lý gỗ biến tính là phương pháp sấy gia tăng nhiệt độ […]